Logo Forfatterforbundet

Dev | Forfatterforbundets vederlagsfond | Dev

Velkommen til Forfatterforbundet

Vi er fagforeningen for skjønnlitterære forfattere i Norge, og er et eget særforbund i LO.

Fra våren 2022 kan du søke stipend fra Forfatterforbundets stipendordning

Formål

Forfatterforbundets Vederlagsfond deler ut stipend etter søknad, og er en stipendordning for alle skjønnlitterære forfattere i Norge. Et arbeidsstipend er ment å gi forfattere økonomisk anledning til å videreutvikle sine litterære prosjekter og for å skape ny litteratur. Verket må være tenkt tilgjengeliggjort for det norske markedet.

 

Hvem kan søke?

Alle skjønnlitterære forfattere kan søke, uavhengig av organisasjonstilknytning.

 

Størrelse på stipend

Forfatterforbundet tildeler arbeidsstipend av følgende varighet:
-  3 måneder
-  6 måneder
-  12 måneder

Stipendene følger satsene til Statens kulturråd.

 

Vurdering av søknaden

Vurderingen av søknaden blir foretatt av Forfatterforbundets stipendkomité, som innstiller til Vederlagfondets styre.

Det er Forfatterforbundets sekretariat som drifter stipendsystemet og nettsidene for vederlagsfondet. De jobber nå for fullt med å teste selve stipendsystemet. Mer informasjon vil komme fortløpende.

Organisasjonskart
Her kan du se hvordan Forfatterforbundet og forfatterforbundets vederlagsfond er organisert
Les mer
Vedtekter
Her kan du lese om vederlagsfondets vedtekter
Les mer
Habilitetsbestemmelser
Her kan du lese om vederlagsfondets habilitetsbestemmelser
Les mer
Forvaltning
Her kan du lese om retningslinjer for forvaltning av vederlagsfondets midler
Les mer